Dokument: POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC - PROČIŠĆENI TEKST

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Donji Kraljevec, sjednica održana dana 25.03.2021. – PROČIŠĆENI TEKST
Odluka o IV. izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec donesena je na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.02.2021. godine.

Dokument: Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec - PROČIŠĆENI TEKST

Dokument: III. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća