Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Kraljevec, utvrđenih zakonom i Statutom Općine Donji Kraljevec, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Donji Kraljevec od 14. rujna 2021. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/2021)  za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Kraljevec ustrojeni su upravni odjeli za obavljanje srodnih i međusobno povezanih poslova, a čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okvirima njihovog djelokruga.

U Općini Donji Kraljevec ustrojena su sljedeća upravna tijela:

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE I MJESNU SAMOUPRAVU

Pročelnica
Kristina Janković Ružić
tel. 040/655-613, 098/274-130
e-mail: procelnica@donjikraljevec.hr

Referent – administrativni tajnik
Silvija Habuš
tel. 040/655-126, 099/655-1261
e-mail: silvija.habus@donjikraljevec.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Pročelnica
Ivana Blažeka Sokač
tel. 040/655-613, 098/955-3101
e-mail: procelnicabs@donjikraljevec.hr

Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo
Romana Kovač
tel. 040/655-126, 099/565-5126
e-mail: romana.kovac@donjikraljevec.hr

Referent – komunalni redar
Robert Balent
tel. 040/655-126, 099/281-8800
e-mail: komunalni@donjikraljevec.hr

Referent – za administrativne i knjigovodstvene poslove
Mateja Mate
tel. 040/655-126, 098/955-1938
e-mail: mateja.mate@donjikraljevec.hr