Obavijest kandidatima- Viši stručni suradnik za EU projekte-ponovljeni oglas