Dokument: 1) Izmjena odluke o ustrojstvu

Dokument: 2) Osnivanje Odsjeka za financije i računovodstvo

Dokument: 3) Odluka o osnivanju Vlastitog pogona

Dokument: 4) Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona

Dokument: 5) Odluka o mjerama za rješavanje stambenog pitanja

Dokument: 6) Odluka o porezima

Dokument: 7) Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom

Dokument: 8) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Dokument: 9) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Dokument: 10) Prihvaćanje Izvješća o stanju zaštite od požara

Dokument: 11) Odluka o osnivanju prava građenja

Dokument: Odluka o izradi IX. izmjena Prostornog plana