Dokument: Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023.g.

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Dokument: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023.g.

Dokument: Obračun Proračuna od 01.01.-31.12.2023.g.

Dokument: Odluka o davanju odobrenja KUD-u za uporabu grba Općine Donji Kraljevec

Dokument: Odluka o izmjenam Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Dokument: Odluka o prihvaćanju Financijskog izvještaja dječjeg vrtića Ftiček za 2023.g.

Dokument: Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Centra dr. Rudolfa Steinera za 2023.g.

Dokument: Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Nabava komunalnog stroja za obavljanje komunalne djelatnosti

Dokument: Odluka o zasnivanju prava služnosti na području k.o. Donji Kraljevec