Dokument: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g. PREGLED IZVJEŠĆA

Dokument: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.g. PREGLED IZVJEŠĆA

Dokument: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.g. PREGLED IZVJEŠĆA