Dokument: OBAVIJEST kandidatima u svezi prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje)- Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, pravne i mjesnu samoupravu Općine Donji Kraljevec