ODLUKE O UTVRĐIVANJU I RASPODJELI REZULTATA TE POKRIĆU MANJKA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2018