Dokument: Natječaj za prodaju nekretnina - Palinovec