Dokument: Odluka o komunalnoj naknadi Donji Kraljevec - pročišćeni tekst