Dokument: Obračun proračuna od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Dokument: Izvršenje programa - SPORT

Dokument: Izvršenje programa - Soc. zaštita

Dokument: Izvršenje programa - Kultura

Dokument: Izvršenje plana razvojnih programa

Dokument: ODLUKA O UTVRĐIVANJU I RASPODJELI REZULTATA TE POKRIĆU MANJKA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2021

Dokument: OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA