Okvirno vrijeme primopredaje 7-15 sati.

CRNO – Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)

SMEĐE – Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)

ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)

CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu), prijave se zaprimaju najkasnije 3 radna dana prije termina

 

*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Dokument: Obavijest

Dodatne informacije