Dokument: 3) Sredstva za financiranje političkih aktivnosti

Dokument: 4) Odluka o prekoračenju po poslovnom računu

Dokument: 5) Suglasnost na izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića "Ftiček"

Dokument: 6) Plan davanja koncesija

Dokument: 7) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Dokument: 8) Program korištenja sredstava od legalizacije

Dokument: 9) Analiza stanja sustava CZ

Dokument: 10) Plan razvoja sustava CZ

Dokument: 11) Program utroška spomeničke rente

Dokument: 12) Program utroška šumskog doprinosa

Dokument: 13) Zasnivanje služnosti na k.o. Donji Kraljevec

Dokument: 14) Zasnivanje služnosti na k.o. Hodošan

Dokument: 15) Potpisivanje Sporazuma - Centar Dosti