Dokument: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.g.

Dokument: OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA 2019. GODINU

Dokument: Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu 2019.

Dokument: Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi 2019.

Dokument: Izmjene i dopune program javnih potreba u soc. zaštiti 2019.

Dokument: I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Dokument: I: IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE